Nové IT pozice ZDE +420 734 742 619

jak správně vést komunikaci na pracovišti

Člověk stráví v práci většinu svého času a je pochopitelné, že zde komunikujete jinak než ve svém domácím prostředí. To, jak mluvíme může mít pozitivní, ale i negativní dopad jak na pracovišti, tak i ve Vašem soukromém životě. Nehledě na to, jak komunikace vážně ovlivňuje výkonnost a efektivitu na pracovišti. Člověk v práci uspokojuje nejen svou finanční a seberealizační potřebu, ale také vzájemnou interakci a komunikaci. V tomto článku Vám představíme, jak se vyhnout nepříjemné situaci spojenou s nesprávnou komunikací s lidmi.

Pravidlo číslo jedna? Naslouchejte dotyčnému. Efektivní komunikace neznamená jen výměnu informací. Právě k tolika nedorozumění dochází z důvodu, že osobu nevnímáte. Soustřeďte se na konverzaci s danou osobou, abyste byli schopni pohotově reagovat. Neskákejte si do řeči a vyčkejte, až dostanete prostor. Vyhněte se pasivně agresivnímu postoji a tónu.

Pravidlo číslo dva – nedělejte vlastní závěry a “nepředpokládejte”. Vaše domněnky se mohou výrazně lišit od skutečnosti. Pokud dotyčného posloucháte, ale nerozumíte tomu, co chce říct, nebojte se zeptat. Není to žádný trapas, naopak dáte najevo svůj zájem. Poskytněte druhé straně zpětnou vazbu a ověřte si, že jste informaci správně pochopili.

Při sdělování informace se snažte držet hlavní myšlenky a nepřeskakujte z jedné informace na druhou. To povede pouze k tomu, že dotyčný na Vás bude zmateně a nechápavě hledět. Nebojte se projevit svůj názor, ať už oponuje druhé straně. Pokud ho sdělíte slušně a konstruktivně, věřte, že upřímnost Vaši kolegové ocení.

Berte v potaz vnější faktory (šum, čas a místo), které by mohly negativně ovlivnit Váš projev. Pokud je to možné, najděte jiné řešení a odložte své sdělení na příhodnější dobu bez rušivých elementů.

Na závěr je důležité zařadit zde i neverbální komunikaci, kterou jsme si rozebrali v předešlém článku. Vaše řeč těla totiž mnohdy řekne víc, než slova. Při komunikaci se snažte udržovat  oční kontakt. Pokud budete očima těkat po celé místnosti, s velkou pravděpodobností se toto chování dotyčné osoby dotkne a nabyde dojmu že Vás nezajímá. Buďte v tzv. otevřené pozici a pokuste se působit uvolněně. Propojte tedy verbální i neverbální komunikaci, to patřičně doplní celkový dojem z konverzace.

Při správné komunikaci se vyhnete nedorozumění, vaše vztahy na pracovišti se posunou na lepší úroveň a i týmová práce bude mnohem snadnější a efektivnější.

Zdroje: welcometothejungle.cz, firemni.sociolog.cz, inwork.cz, ipodnikatel.cz, smarter.cz, seniorzone.cz 

Poslat známému...Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
top