Nové IT pozice ZDE +420 734 742 619

Nejčastější HR pojmy

Asi každý se někdy ocitl v situaci, kdy nerozuměl nějakému termínu. Personalisté velkých firem běžně používají výrazy cizí řeči, které časem zdomácní. A pojďme si říct, že někdy těch termínů je až nad hlavu. Proto jsme pro Vás v dnešním článku připravili shrnutí těch nejčastějších výrazů, se kterými se můžete v praxi setkat a lépe se tak orientovat v HR světě.

CV – životopis

Cover letter – neboli motivační dopis

E-learning – Elektronický online vzdělávací systém, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.

Feedback – termín popisující zpětnou vazbu.

HR – velmi používaná zkratka a sice  lidské zdroje.

Hiring manažer – vedoucí pracovník, který do svého týmu hledá nového člověka, nadřízený dané pozice

HR marketing – marketing v oblasti personalistiky. Využívá různé marketingové nástroje i kanály ke komunikaci s budoucími, stávajícími i bývalými zaměstnanci. Employer branding často využívá HR marketing k budování dobrého jména firmy.

Hybridní model práce – flexibilní model, ve kterém zaměstnanec může pracovat jak z domova, tak vzdáleně. Je to model založený na tom, že lidé mají možnost docházet do kanceláře, ale také mohou pracovat z domu nebo z jiného místa.

Job offer – znamená pracovní nabídka

Job Description – popis pozice

Koučink – proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem.

Mentoring – profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému)

Networking – označení pro vytváření vztahů mezi lidmi, vzájemnou výměnu informací a udržování osobních kontaktů, vedoucí k vytvoření sítě konexí.

Outsourcing – jde o uskutečňování činností prostřednictvím vnějších zdrojů, neboli jiných subjektů (firem).

Outplacement – souhrn metod, nástrojů a aktivit, kterými se zodpovědní zaměstnavatelé snaží zmírnit negativní dopady redukce počtu zaměstnanců. Hlavní důraz se při outplacementu klade na propouštěné zaměstnance, pro které znamená ztráta zaměstnání velký zásah do pracovního i do osobního života.

Recruiter – osoba, která se zabývá náborem nových zaměstnanců. Pozice se dále může členit podle toho, na jakou pozici člověk nabírá např.  IT recruiter.

Recruitment – výběr nových zaměstnanců.

Skills – slovo označující dovednosti či znalosti člověka. Tenhle termín se v oblasti HR hojně využívá.

Švarcsystém – zakázaná forma spolupráce, při níž práci, která by měla být vykonávána spíše zaměstnanci v pracovním poměru či na dohodu, vykonávají externisté či poskytovatelé služeb pracující na základě obchodní smlouvy. Společnost za ně nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Za švarcsystém hrozí firmě až milionové pokuty.

Teambuilding – všeobecný výraz pro různé druhy aktivit, které se využívají ke zlepšení společenských vztahů a vymezují role v rámci týmu při plnění společných úkolů

Total cash – celkový balíček odměňování (základní hrubá mzda, bonusy)

Zdroje: wikipwedie.cz, magazin.lmc.eu, kmosek.com

Poslat známému...Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
top