Nové IT pozice ZDE +420 734 742 619

Sdílená pracovní místa

V loňském roce 2021 byla přijata novela zákoníku práce o nové formě zaměstnávání v podobě sdílených pracovních míst. Tato novinka představuje možnost střídání dvou a více zaměstnanců na jedné pracovní pozici.

Sdílené pracovní místo vzniká v případě, že se jedná o dva a více zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele. Daní pracovníci mají stejný druh práce a mají uzavřenou pracovní smlouvu s kratší pracovní dobou.

Co se týká harmonogramu pracovní doby, ten si jednotliví zaměstnanci rozvrhují sami, který následně předloží alespoň týden nebo dle dohody svému zaměstnavateli. Podle tohoto rozvrhu každý ze zaměstnanců odpracuje svou týdenní pracovní dobu, a to nejdéle ve vyrovnávacím období čtyř po sobě jdoucích týdnů. Pokud zaměstnanci nepředloží návrh svému zaměstnavateli, má povinnost rozdělit ji sám. Bude-li potřeba změna rozvrhu pracovní doby některého ze zaměstnanců, je to možné opět s včasným informováním zaměstnavatele.

A v čem mohou být sdílená pracovní místa přínosná? Tento režim přináší různorodost kreativity a možnost brainstormingu s dalšími kolegy. Výhoda zaučení méně zkušeného kolegy od staršího. Dále představuje redukci možných chyb a rozdělení práce dle kompetence sdílejících pracovníků.

Problém může nastat v případě rozdělování práce, jelikož ne všechny činnosti jsou oblíbené a každá má jinou náročnost. Aby tento režim fungoval efektivním způsobem, je potřeba vzájemné spolupráce se sdílejícími kolegy a schopnost dohodnout se na dílčí činnosti.

Jestliže by zaměstnavatel či zaměstnanec nechtěl nadále setrvávat v tomto sdíleném systému, je možné rozvázat pracovní poměr vzájemnou písemnou dohodou a to bez udání důvodu.

Zdroje: pruvodcepodnikanim.cz, portal.pohoda.cz, jobs.cz, peytonlegal.cz

Poslat známému...Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
top