Nové IT pozice ZDE +420 734 742 619

Smlouva na dobu určitou

Na pohovoru jste předvedli skvělý výkon a získali svou práci snů, přesto je tu další potíž. Nabízejí Vám smlouvu na dobu určitou. Co je v takovém případě dobré si ohlídat? To si dnes shrneme v dnešním článku.

Podepsat smlouvu na dobu určitou znamená, že v ní bude výslovně uvedena doba, po kterou pracovní poměr trvá. Není-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednáno jinak, pracovní poměr trvá po dobu neurčitou.

Zaměstnavateli to ve všech směrech vyhovuje a dává mu to možnost si zaměstnance vyzkoušet, ale také to pro ně může být praktické z ekonomických důvodů např. opatrnost při nejistém odbytu, výkyvech v obratu firmy, omezená doba trvání výkonu určitých prací. Nebo potřebuje pokrýt výpadek některého zaměstnance. Nejčastěji se jedná o zaměstnankyni na mateřské dovolené, nebo dlouhodobě nemocného zaměstnance.

Díky existenci pracovního poměru na dobu určitou se může zaměstnavatele snadno rozloučit s osobou, která mu nějakým způsobem nevyhovuje nebo v pracovním procesu nedosahuje dostatečných výkonů. Tento typ smlouvy bývá často využíván také jako efektivní nástroj pro zvýšení produktivity práce.

Smlouvu na dobu určitou lze sjednat nejdéle na tři roky. Po jejím skončení nebo i v jejím průběhu, má zaměstnavatel několik možností. Může se s Vámi rozloučit, uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo nabídnout prodloužení smlouvy na dobu určitou, případně práci na poloviční úvazek apod.

Jestliže se blíží datum, ke kterému má pracovní poměr skončit, zaměstnavatel nemá povinnosti sdělovat, že s Vámi již neplánuje spolupracovat. Platí to ale i naopak. Jestliže si najdete lepší pracovní místo, nemusíte svému zaměstnavateli oznamovat, že o další spolupráci v podniku nemáte zájem. Je to sice slušnost, ale pokud za Vámi zaměstnavatel přijde v poslední den trvání Vaší smlouvy se smlouvou novou, podepisovat ji nemusíte a nehrozí vám za to ani žádné sankce.

U tohoto typu smlouvy platí pravidlo 3x a dost. Nabízí Vám zaměstnavatel další prodloužení smlouvy na dobu určitou? Na to má právo, ale nejvýše dvakrát po sobě. Tedy u jednoho zaměstnavatele můžete na dobu určitou strávit maximálně 9 let. Pokud by Vás chtěl zaměstnávat i nadále, musí Vám už nabídnout smlouvu na dobu neurčitou.

A jak je to se zkušební dobou? Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. U pracovního poměru na dobu určitou tak smí činit zkušební doba maximálně polovinu určité doby. Jestliže uzavřete pracovní poměr na dobu určitou a máte stanovenou i zkušební dobu, můžete během ní kdykoliv odejít, aniž by Vám za to hrozil jakýkoli postih. Stejně tak zaměstnavatel se s Vámi může bez varování rozloučit. Po uplynutí zkušební doby již běží klasická dvouměsíční výpovědní lhůta.

Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím této doby i v případě, že zaměstnanec onemocní nebo odejde na mateřskou či rodičovskou dovolenou. Zaměstnanci pak u nemoci sice náleží náhrada mzdy po dobu prvních čtrnácti dnů (bez prvních třech dnů), ale nárok na nemocenskou placenou zaměstnavatelem vzniká jenom po dobu trvání pracovního poměru.

Zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento základní pracovněprávní vztah skončit.

Výjimka potvrzuje pravidlo, říká se. Týká se to i smlouvy na dobu určitou. V určitých situacích Vám ji zaměstnavatel může prodloužit i vícekrát po sobě. Jedná se o tyto výjimky. Pracovní poměr na dobu určitou sjednaný mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele. U zaměstnavatele jsou dány vážné provozní důvody nebo důvod spočívající ve zvláštní povaze zaměstnání (například sezónní práce). Zaměstnávání cizinců na konkrétní povolení a pracovní poměry učitelů, kde je úprava velmi specifická.

Jaká z toho plyne nevýhoda? Zejména v případech, kdy budete žádat o úvěr či hypotéku. Pro banky totiž takové zaměstnání často není dostatečnou zárukou, že klient bude dlouhodobě schopen splácet. Vždy je tedy lepší varianta nabídky práce na dobu neurčitou.

Zdroje: prace.cz, advokatnidenik.cz, portal.pohoda.cz, skrtilek.cz

Poslat známému...Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
top