Nové IT pozice +420 734 742 619

OUTPLACEMENT PROGRAM

Komplex služeb "Outplacement" je vhodný zejména pro společnosti, které procházejí procesem restrukturalizace nebo snižování počtu zaměstnanců. Jedná se o odbornou pomoc odcházejícím zaměstnancům při hledání nového uplatnění.

Prioritou je opětovné úspěšné umístění klienta na trhu práce!

V rámci daného projektu bývají pracovníci seznamováni se způsoby hledání nového zaměstnání, naučí se vyrovnat se ztrátou zaměstnání, jednat na úřadu práce, osvojí si žádoucí chování u přijímacího pohovoru, mohou využít poradenství týkající se možností dalšího uplatnění na trhu práce nebo rekvalifikace apod.

Je prokázáno, že lidé, kteří prošli programem outplacementu, jsou schopni najít zaměstnání do půl roku od svého propuštění (často i dříve). Jejich úspěšnost přitom nijak nesouvisí s mírou nezaměstnanosti v dané oblasti.

Pro společnost znamená tato služba zejména posílení pozitivní reputace.

Náš program má charakter stavebnice, v níž lze prvky kombinovat, redukovat nebo naopak doplňovat podle konkrétní potřeby zadavatele a individuálních potřeb klientů (účastníků programu).

Optimální sestava a rozsah projektu jsou připravovány v souladu s informacemi a momentální situací společnosti, která služby poptává. Jsou výsledkem jednání se zákazníkem (sponzorem programu).

Outplacement program

Trénink manažerů

Dokážeme také vytrénovat manažery, jak propouštění svým zaměstnancům komunikovat. Naučíme je, jak vést výpovědní rozhovor, nebo jak pracovat s týmem, který ve společnosti zůstává a měl by být i nadále motivovaný apod.

Konzultace

Individuální nebo skupinové konzultace
- zákonné povinnosti a možnosti
- možnosti rekvalifikace - jak a kde na současném trhu práce hledat nové zaměstnání
- seznámení s hlavními pravidly psaní životopisu vč. poskytnutí používaných forem
- seznámení s pravidly psaní motivačních dopisů a rekcí na inzeráty
- seznámení se s principy vytváření profilu na sociálních sítích, zejm. LinkedIn
- seznámení s hlavním pracovním portálem jobs.cz a dalšími
- získání referencí od zaměstnavatele - současné formy vedení výběrového řízení
- praktický nácvik kompetenčního a behaviorálního pohovoru

Brožura

Brožura plná praktických informací, kde a jak hledat nové zaměstnání

Psychometrické testování

Odcházejícím zaměstnancům nabízíme možnost nechat se psychometricky otestovat. Na základě výstupů dotazníku osobnosti a analytických testů vypracujeme danému zaměstnanci report – osobnostní profil, kterým můžeme doplnit informace nad rámec jeho CV, motivačního dopisu či reportu z interview při hledání nového zaměstnání. Každému zaměstnanci nabízíme také možnost nechat si interpretovat své výsledky a diskutovat je v kontextu dalšího směrování a výběru vhodného zaměstnání.

Administrativní podpora

I po konzultacích zůstáváme s klientem v kontaktu i nadále po dobu týdnů či měsíců a jsme jim ji i dále organizační, administrativní, expertní a psychologickou podporou

Budeme rádi, když se s námi spojíte

Pro více informací nebo využití programu nás kontaktujte

top