Užitečné služby ZDE +420 734 742 619

Naši konzultanti mnoho let pracovali v korporátních firmách
na seniorských pozicích a chápou, jak business funguje.
Umíme poskytovat perfektní servis!

Jana Jurčíková

Jana Jurčíková

Managing Partner


Email: jana.jurcikova@NO77.eu

Mob: 734742619

Jana má 11let praxe ze společnosti SABMiller, Plzeňský Prazdroj, kde zastávala několik pozic. Začínala jako Vedoucí oddělení náboru a výběru zaměstnanců. Na této pozici pracovala bezmála tři roky a každý rok obsadila 60 pozic a dalších 40 supervizovala, a to napříč celou org. strukturou společnosti.

Má bohaté zkušenosti jak z náborových kampaní, tak výběrových metod, např. Assessment Centra, psychometrického testování či kompetenčních interview. Na této pozici zodpovídala také za proces adaptace, trainee konceptu i exit managementu.

Následně zastávala senior manažerské pozice; manažerku řízení výkonu, kdy implementovala kulturu vysokého výkonu a proces řízení výkonu do celé organizace. Dále pak byla Manažerkou rozvoje organizace, kde zodpovídala za celofiremní organizační projekty, zejm. pak revizi obchodní struktury a procesů vč. jejich provázání na podpůrné funkce. Byla projektovým manažerem realizace klientského centra v Praze. A byla také HR expertem globálního projektu na revizi podpůrných procesů, kde zastupovala ČR, Slovensko a Maďarsko. Poslední tři roky pracovala jako manažerka odměňování a zaměstnaneckých benefitů.

Pracovní zkušenosti

  • SABMiller, Plzeňský Prazdroj
  • Manažer odměňování a zaměstnaneckých benefitů
  • Manažer rozvoje organizace
  • Manažer řízení výkonu
  • Vedoucí náboru a výběru zaměstnanců

Vzdělání:

  • Západočeská Univerzita, Pedagogická fakulta, obor psychologie/TV, (Mgr.)
  • Certifikace SHL – psychometrické testování
Další informace
Lenka Dolečková

Lenka Dolečková

Senior Konzultant


Email: Lenka.Doleckova@NO77.eu

Mob: 774146368

Lenka má dlouholeté zkušenosti z korporátního HR. 7 let pracovala ve společnosti SAP, kde podporovala profesionální a exekutivní pozice a byla odpovědná za kompletní proces onboardingu. Kromě jiného se v rámci svojí předchozí praxe na pozici Vendor Specialisty pro jednu z největších překladatelských agentur Skřivánek s.r.o. věnovala vytváření koncepce a metodiky a dalšímu vzdělávání. Má dalekosáhlé zkušenosti s monitorováním kvality a úrovně poskytovaných služeb a vedením motivačních a sebehodnotících pohovorů.

Další informace
Michal Němec

Michal Němec

Business Development Manager


Email: Michal.Nemec@no77.eu

Mob: 737234164

Michal má za sebou více než 30 let pracovních zkušenosti, z toho 15 let v pozicích na úrovni představenstva společnosti (Santander, GMAC). Pracoval ve finančním sektoru, zejména v oblasti financování vozidel, a to jak v retailovém tak velkoobchodním, poznal svět značkového i operativního leasingu (LeasePlan), věnoval se pojištění vozidel (Kooperativa). Prošel si různými fázemi života společnosti, od založení firmy a uvádění nových produktů na trh, přes růst společnosti, mezinárodní expanzi až po ukončení činnosti a prodej společnosti. A všude pracoval s lidmi.
Další informace

Eva Bonaventurová

Eva Bonaventurová

Senior Konzultant


Email: Eva.Bonaventurova@NO77.eu

Mob: 732176231

Eva má několikaleté zkušenosti v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců. V mezinárodní společnosti Harsco zastávala pozici Manažerky vzdělávání a rozvoje pro východní Evropu. Do firmy zavedla adaptační proces nových zaměstnanců a zodpovídala za celkový koncept jejich rozvoje.

3 roky působila jako Director of Studies pro největší jazykovou školu v Praze. Měla na starosti nábor a zaškolení nových lektorů různých národností. Vedla tým junior metodiků. Její zodpovědností byla také analýza potřeb firemních klientů a příprava řešení na míru. Firemním klientům poskytovala poradenství a podporu jejich HR projektům.

Eva vystudovala anglistiku.

Další informace
Kateřina Králová

Kateřina Králová

Konzultant


Email: katerina.kralova@NO77.eu

Mob: 602234431

Kateřina má dlouholeté pracovní zkušenosti z oblasti FMCG sektoru. Ve společnosti Unilever spol. s r.o. působila na různých marketingových pozicích, kde byla zodpovědná za definování strategie značky a realizaci 360° marketingových kampaní pro český a slovenský trh. Mezi její náplň práce patřilo také nastavení a exekuce PR komunikace směrem ke koncovému spotřebiteli i odborné veřejnosti a spolupráce s regionálním brand týmem.
Další informace

top