Nové IT pozice ZDE +420 734 742 619

Vlastnosti správného personalisty

Personalista je velmi důležitou součástí každé firmy. Jeho náplň práce spočívá v náboru nových pracovníků, motivaci k práci a následně dohledu na jejich profesní rozvoj. Mnozí se domnívají, že tato profese patří mezi ty “lehčí” a nenáročné, ale opak je pravdou. Mezi další funkce tohoto povolání patří také monitoring situace na trhu práce, příprava kurzů a rekvalifikací, propagace a marketing výběrového řízení, vedení evidence, spolupráce s dalšími orgány, zajišťování školení dalších zaměstnanců a další činnosti, které na sebe navazují.

Aby byl člověk schopen tuto pozici řádně plnit, potřebuje pro výkon své profese potřebné znalosti a  dovednosti. My si ty nejdůležitější rozebereme v dnešním článku a v této sféře nejvyhledávanější.

Komunikační dovednosti

Tato dovednost je naprosto stěžejní pro tuto pozici a očekává se na výborné úrovni, jelikož personalista je jakýmsi spojovacím článkem mezi zaměstnanci, firmou a dalšími orgány.

Na to úzce navazuje jazyková dovednost a schopnost pracovat s různými kulturami. Je nutné sledovat národní kalendáře a svátky, při kterých se neočekává plánování pracovních schůzek. Dále je potřeba znát národní specifika tzn. že každá národnost je jinak přímá v komunikaci a použití nesprávného kulturního “kódu” může v pracovním jednání napáchat víc škody než užitku.

Součástí je také týmová práce s kolegy napříč firmou i externími spolupracovníky.

Administrativa

Administrativní práce asi nebude tou nejzáživnější činností, přesto je velmi důležitá pro chod celé společnosti a je součástí pracovní agendy každého HR personalisty. Ať už jde o přípravu pracovních smluv, vedení evidence či tvorbu právních dokumentů nebo vnitřního plánu firmy, spoustu činností je již možné svěřit specializovanému softwaru a úkolem personalisty je správné zadávání a aktualizace dat.

Proaktivita a organizační schopnosti

Tato činnost se spíše člení mezi osobní vlastnost než dovednost, díky ní umožňuje předcházet problémům v mezilidských vztazích i fungování týmu celkově.

Poradenství

Poradenství všem zúčastněným stranám patří mezi další klíčové dovednosti. Schopnost informovat jak zaměstnance, tak střední či vrcholový management i nejvyšší manažery o HR otázkách. Měl by být schopen vysvětlit pracovní normy, interní rozhodnutí vedení a reagovat na dotazy kolegů.

Schopnost analytického myšlení

Některé firmy začínají klást důraz na analytickou práci s daty, tedy očekává se, že personalista bude schopen se v datech nejen orientovat, ale bude se snažit vytvářet analýzy budoucího vývoje firmy.

Schopnost řešit problémy

Člověk pro tuto pozici by měl dobře zvládat stres, umět si poradit s překážkou a rychle vyhodnotit situaci.

ODBORNÉ ZNALOSTI

Správný personalista musí mít také odborné znalosti zejména zákoníku práce a související zákon o ochraně osobních údajů.

V praxi se můžete setkat s jinými názvy pro tuto pozici jako např. personální specialista, referent osobního oddělení, náborový specialista atd. Všechny tyto názvy však znamenají to samé.

Zdroje: orangeacademy.cz, altaxo.cz, pinya.hr

Poslat známému...Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
top